Team certification


Team Certification is onderdeel van Ricardo Certification*

Het team Certification checkt of treinen of (delen van) de infrastructuur aan Europese en nationale regelgeving voldoen. Als dat het geval is, is Ricardo Certification gerechtigd om formele certificaten van overeenstemming uit te geven. Certificaten die vervoerders nodig hebben om met hun nieuwe of aangepaste treinen door (delen van) Europa te mogen rijden.

controleren technische systemen

Het controleren van complex technische systemen tegen een verzameling regels is soms recht toe recht aan. Maar het kan behoorlijk uitdagend worden wanneer het systeem net wel / net niet aan de regels voldoet, de regelgeving weer eens wijzigt of, na afloop van kostbare metingen op een speciale testbaan, de treinbesturingssoftware een update krijgt. Helemaal interessant wordt het wanneer er (nog) geen regels zijn. Denk hierbij aan treinen die op waterstof of batterijpakketten rijden, zelfrijdende voertuigen (bussen zonder chauffeur, treinen zonder machinist) of de hyperloop. Dan doet team Certificeren graag mee. Ook wanneer regels ontbreken -of misschien wel juist dan- laten we zien dat we met verstand van zaken een gefundeerde mening vormen over complexe vervoerssystemen.

kritische blik

Bij veel projecten heeft team Certification een focus op veiligheid: stel je eens een dubbeldekker voor met een massa van een paar honderd ton, die honderden reizigers vervoert met een snelheid van 140 km/h richting het centrum van de stad – en dat deze remt met staal op staal. Zoiets goed te keuren vraagt niet alleen om technische kennis en inzicht in de regelgeving, maar ook om een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik.

* Ricardo Certification is een aparte en onafhankelijke B.V. en omvat alle werkzaamheden op het gebied van testen en certificeren. We zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van een breed scala aan specialistische toetsings- en certificeringswerkzaamheden. Zo zijn we o.a. verantwoordelijk voor onafhankelijke veiligheidsbeoordelingen en toetsen we treinen en spoor op internationale regelgeving. We evalueren en beoordelen de naleving van standaarden, zoals de Europese eisen die zijn vastgelegd in de TSI’s en Nationale Regelgeving. Ook het onafhankelijk beoordelen van veiligheidsrisico's en meer algemene veiligheidsnormen behoort tot de werkzaamheden.

de andere teams:

Team 2

Procurement Support

Maintain

Rail IT & Data

Rail Safety Systems

Rail Infra Interface

Testing

KOM JIJ EEN VAN ONZE TEAMS VERSTERKEN?