diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid


WAT VERSTAAN WE ONDER DIVERSITEIT, INCLUSIE EN GELIJKWAARDIGHEID?

Een organisatie waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn, ongeacht wat jouw afkomst is. Wij maken hierin geen onderscheid in herkomst, geslacht, leeftijd, personen met een handicap of levensfase, maar omarmen deze verschillen.

Waarom?
Kwaliteiten, ideeën en talent onderscheiden jou van de rest. Door ieders ervaringen, achtergrond en cultuur te respecteren en waarderen, komen we allemaal tot ons recht. Wij openen graag onze deur voor mensen die ons als organisatie en individu verrijken. Ricardo Rail probeert verschillen in teams aan te moedigen, want ieders unieke inbreng geeft verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. Zeker in een organisatie die nooit stilstaat en waarin vernieuwing essentieel is. Cruciaal zelfs, om het onderscheidend vermogen voor onze huidige én potentiële klanten te behouden en ons aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te positioneren. Juist door jezelf te zijn draag je bij aan nummer 1 oplossingen en resultaten!  

Dat betekent:

  • Diversiteit: omvat alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken als geslacht, etniciteit en leeftijd, als om niet zichtbare kenmerken als persoonlijkheidseigenschappen, kwaliteiten en werkwijzen. 
  • Inclusie: is de kunst om die mix te laten werken zodat niemand zich achtergesteld of buitengesloten voelt en iedereen beter functioneert. 
  • Gelijkheid: is een gelijke behandeling en toegang, kansen en vooruitgang voor iedereen, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar het identificeren en elimineren van barrières die een volledige deelname van bepaalde groepen belemmeren.

L


De cijfers

Als we kijken naar de harde organisatiecijfers die het verschil in gender, culturele achtergronden, LHBTIQ+ en collega’s met arbeidsbeperkingen weergeven hebben we dus (eerlijk waar) nog bergen werk te verzetten. Dat neemt niet weg dat we bewust zijn waar we nu staan, waar we voor staan, in geloven en naar streven. In de top van Ricardo Groep wordt Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie hoog geprioriteerd. We zijn deze strategie aan het transformeren in een Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie programma. De afgelopen jaren zijn er vele initiatieven ontplooid en we willen je graag meenemen in dit uitgebreide programma. Ons huidige medewerkersbestand is als volgt verdeeld (2022):Benieuwd hoe wij hieraan werken? 

DOELEN OMZETTEN IN ACTIESLees meer over wat onze concrete acties zijn.


NATUURLIJK BEN JIJ OOK WELKOM BIJ ONS!