SUSTAINABILITY- ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)


Bij Ricardo Rail werken alle collega’s aan een slim, duurzaam en veilig openbaar vervoer in Nederland en de rest van de wereld. Dát is nog eens een duurzame bijdrage aan de maatschappij. 

Duurzaamheid zit in ons dna. Velen van ons komen dan ook met de trein, bus of fiets naar het werk. Ons Mobiliteitsplan woon-werkverkeer is een personeelsregeling die deze duurzame vormen stimuleert. En natuurlijk scheiden we afval op de werkplek en sponsoren we goede doelen en ondernemen als collega’s sociaal-verantwoorde activiteiten.

Maar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsability (CSR) is veel meer dan dat. 

BEKIJK HIER INITIATIEVEN, RAPPORTEN EN CERTIFICERINGEN:


Energiemanagement OV

Ricardo Rail levert een actieve bijdrage aan het energie management van het Nederlands Openbaar Vervoer. Het doel van dit project is het energieverbruik in de spoorwegsector te verminderen door het beter inzicht in het energie verbruik.

Ricardo en de CO2-Prestatieladder

Een waardevolle indicator voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is de hoeveelheid CO2-uitstoot. Op de CO2-Prestatieladder staan we op het hoogste niveau, trede 5. De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen het bedrijf en de mogelijkheid om veranderingen in de toekomst te meten. Bekijk op CO2-Prestatieladder.nl de video met uitleg en hier de uitgebreide Ricardo rapportage-pagina.

EcoVadis beoordeling MVO Ricardo: Zilver!

In 2023 zijn we weer geaudit door EcoVadis en verkregen we een zilveren status. Met dit resultaat behoren we tot de top 15% van alle bedrijven beoordeeld door EcoVadis! 

De EcoVadis-beoordeling omvat een breed scala aan niet-financiële onderwerpen:

  • Milieu-impact (bv. Afvalbeheer, uitstoot van broeikasgassen, productduurzaamheid);
  • Arbeids- en mensenrechten (bijv. V&G van werknemers, loopbaanbeheer, discriminatie en intimidatie);
  • Ethiek (bijv. Corruptie, verantwoord gegevensbeheer);
  • Duurzaam inkopen (leveranciersaudits, MVO-prestaties van leveranciers)

ISO 14001:2015

Ricardo is ISO 14001:2015 gecertificeerd, zie hier het certificaat. Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. 

Jaarverslag Ricardo

Lees in het jaarverslag van Ricardo over "Sustainability and our approach to Environment, Social and corporate Governance (ESG)", p. 62832.

Mogelijkheid om kerstgeschenk te doneren

Elk jaar krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om de waarde van het kerstgeschenk te doneren aan een jaarlijks gekozen goed doel. In 2023 was dit de Stichting Armoedefonds, die een bedrag van € 2.925,00 mochten ontvangen.
De afgelopen 3 jaar doneerden we aan Voedselbanken Nederland en Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen van het Radboud Fonds.

Afgeschreven apparatuur naar We-collect

Wij zijn ons bewust van de waarde van onze afgeschreven apparatuur. Om in de keten te zorgen voor een win-win situatie, werken wij samen met het bedrijf We-Collect. We-Collect haalt onze afgeschreven apparatuur op en zorgt voor verwerking door gecertificeerde recyclers. De opbrengsten komen vervolgens bij goede doelen terecht.

Erkend Leerbedrijf

Meewerken aan opleiding van toekomstige vakmensen. Ricardo Nederland is trots om te mogen vermelden, dat wij officieel geregistreerd zijn als Erkend Leerbedrijf door de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Wij onderstrepen hierbij het belang van opleiden van jonge mensen op MBO-niveau (niveau 3 en 4) voor IT-gerelateerde beroepen. Ons doel is om studenten de beste praktijkopleiding te bieden met uitzicht op een baan. Hierdoor werken wij mee aan het opleiden van de vakmensen voor de toekomst.

zit duurzaamheid ook in jouw dna?