Initiatieven op het gebied van DIVERSITEIT, INCLUSIE EN GELIJKWAARDIGHEID 


Onderstaande initiatieven zijn de afgelopen jaren in het leven geroepen en hebben een belangrijke plaats op onze agenda gekregen: 

GLOBAL FEMALE LEADERSHIP PROGRAM - In 2022 is er een trainingsprogramma opgezet voor alle vrouwelijke collega’s die de potentie hebben om door te groeien. Vanuit al onze kantoren over de gehele wereld kunnen vrouwen hieraan deelnemen; of je nu aan het begin van je carrière staat of onderdeel uitmaakt van het hoger management. Het doel is om vrouwen in hun kracht te zetten. Er wordt met name gefocust op de aspecten die vrouwen tegenhouden in hun persoonlijke ontwikkeling. 

DIVERSITEIT EN INCLUSIE KALENDER - We hebben een DEI (Diversiteit, Equity en Inclusion) kalender waarin we activiteiten plannen tijdens de volgende dagen om bewustzijn te creëren: We vieren International Women's Day in Maart, in juni lichten we een profiel uit tijdens de LGBT+ en Pride maand, in september staan we stil tijdens de RESPECT week bij discriminatie en in Oktober is het  Black History Month. Als afsluiter gaat de aandacht in december uit naar beperkingen en neurodiversiteit

BEWUSTWORDING - We bieden diverse trainingen aan over bewustwording van inclusie en diversiteit; denk aan online trainingen over LHBTI+ en neurodiversiteit. 

GENDER PAY GAP - Jaarlijks verschijnt er een rapport over de Gender Pay Gap om verschillen in loon van mannen en vrouwen inzichtelijk te maken. Zoals je in het rapport kunt lezen maken we in de afgelopen jaren stappen in het dichten van de kloof. In Nederland hebben we een eigen CAO waarin de jaarlijkse salarisverhoging afhangt van je prestatie. Deze afspraken zijn voor alle collega’s hetzelfde. 

  Speak up app

 Genderneutrale toiletten

 Gebedsruimte

 Halal en vegetarisch

 Stilteruimte


BLINDSPOT GAME - Dit spel bieden we aan voor nieuwe Europese Rail collega’s tijdens het introductieprogramma. Iedereen heeft onbewuste vooroordelen, om bewust hiervan te worden is het belangrijk dat je kennis opdoet en dit faciliteren wij door deze game in te zetten. In de game Blindspot wordt je onderdeel van een team onderzoekers dat gevestigd is op een verborgen eiland en samen ga je een mysterie oplossen. Het herkennen van biases is cruciaal om de dader te stoppen. Na het spelen ga je met elkaar in discussie over vooroordelen, diversiteit en inclusie. 

SPEAKING UP - Iedereen heeft de mogelijkheid om vertrouwelijk en anoniem een overtreding van de gedragsregels te rapporteren, als ze zich niet gerespecteerd voelen of als ze een andere soortgelijke zorg. Ook hebben we een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon die is ondergebracht bij het maatschappelijk werk van de arbodienst. Medewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

WERKPLEKAANPASSING BIJ FYSIEKE BEPERKING - Indien er maatregelen nodig zijn om de werkplek aan te passen zijn wij daar als werkgever bereid toe. Daarnaast is het gehele pand geen drempels, zijn er liften en kan er geparkeerd worden bij de deur. 

Het mag duidelijk zijn: we zijn met de nodige initiatieven bezig en blijven ons de komende jaren inzetten om een werkgever voor iedereen te zijn. Wil je hier meer over weten? Neem dan met ons contact op. 

NATUURLIJK BEN JIJ OOK WELKOM BIJ ONS!