Onze lead assessor en de volautomatische Parkshuttle in Rivium


    

De volautomatische Parkshuttle in Rivium

Wat doet een lead assessor om te bepalen of dat veilig is?

Door Richard Koch, lead assessor bij Ricardo Certification

Al sinds 1999 rijdt in Rotterdam/Rivium de ParkShuttle, Nederlands eerste autonome voertuig. De ParkShuttle is een volautomatische shuttle zonder chauffeur of steward, die op eigen baan een vaste route rijdt en dagelijks zo’n 2000 passagiers vervoert.

Als lead assessor ben ik binnen Ricardo Certification verantwoordelijk voor het veiligheidsonderzoek dat we met een viertal collega’s als ISA (Independent Safety Assessor) uitgevoerd hebben in opdracht van 2getthere, de leverancier van het autonome vervoerssysteem.

=> Bekijk hier onze vacature voor: LEAD ASSESSOR RAILSYSTEMEN

Onze aanpak

In 2022 is de derde generatie van de ParkShuttle in bedrijf gegaan. Voorafgaand hieraan heeft Ricardo Certification als onafhankelijke partij een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het in dienst nemen van in totaal 6 autonome shuttles. Ons werk bestond met name uit:

  1. De ISA-focus bepalen van het veiligheidsonderzoek: wat gaan we beschouwen
  2. Documentatie van de leverancier doornemen en beoordelen
  3. Inspecties uitvoeren op bouw- en testlocaties
  4. Oplossen van open punten op basis van aanvullende informatie
  5. Schrijven van ISA-rapporten.

testen sensoren objectdetectie

De geheel automatische shuttle tijdens het testen van de sensoren voor objectdetectie. Bij de inspectie van deze testen heb ik onder meer gelet op werkmethodes, testspecificaties, vastlegging van testresultaten en veilig werken. .

ISA-focus

Bij het opstellen van de ISA-focus kwam mijn ervaring uit eerdere projecten met automatische voertuigen goed van pas: op basis van een risico-inschatting heb ik van te voren vastgesteld welke systemen extra aandacht verdienen, zoals het besturingssysteem, het objectherkenning- en antibots-systeem en het automatische batterijlaadsysteem. Daarnaast heb ik een aantal overkoepelende aandachtsgebieden gedefinieerd, zoals EMC (Elektro-Magnetische Compatibiliteit) en de toepassing van het algemene V-model uit de spoorwegnorm EN 50126 en de wegverkeernorm ISO 26262. 

De ISA-focus geeft richting aan ons veiligheidsonderzoek en bepaalt welke documenten we met welke diepgang gaan beoordelen – we beoordelen zeker niet alle documentatie die we ontvangen. Wel vragen we hier en daar om extra informatie die we nodig hebben om een goed beeld te vormen van het vooraf gespecificeerde en het uiteindelijk behaalde veiligheidsniveau van het totale vervoerssysteem. 

Kwaliteit en leren van elkaar

De documentenbeoordelingen en de inspecties op locatie verdelen we binnen ons team. Elk product dat we opleveren – assessment record, inspectieverslag of ISA-rapport – gaat pas de deur uit nadat het door een bevoegde collega is getoetst. Zo houden we onze kwaliteit hoog en leren we van elkaar.

Regelmatig bespreken we onze bevindingen met leverancier 2getthere, zodat we snel tot een oplossing kunnen komen van openstaande punten. Ook komen tijdens de besprekingen actuele (technische) ontwikkelingen binnen het project aan de orde. 

Vóór het passeren van een belangrijke mijlpaal, zoals het in dienst nemen van de voertuigen voor reizigersvervoer, leveren we ons ISA-rapport. Op basis hiervan neemt 2getthere, in samenwerking met de vervoerder en de plaatselijke autoriteiten, het go/no-go-besluit.

Het ISA-rapport bevat een beschrijving van ons veiligheidsonderzoek en presenteert de resultaten van uitgevoerde documentenbeoordelingen en inspecties. Eventuele nog open punten worden alsnog opgelost of omgezet in voorwaarden. De conclusie van het ISA-rapport verklaart dat we, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar hebben tegen het uitvoeren van commerciële diensten.  

Het meeste beoordelingswerk vindt zowel plaats op ons gezellige kantoor als ook thuis. Het is de kunst om uit de grote hoeveelheid technische en procesgerichte documentatie de juiste onderwerpen te beoordelen (ISA-focus) en daarbij onder meer te letten op voldoende samenhang en gedegen onderbouwing.  

De Parkshuttle in bedrijf op de één-baansbrug over de snelweg. Doordat de voertuigen vanuit twee richtingen beurtelings over de brug rijden is dit een belangrijk aandachtspunt in de veiligheidsbeoordeling. 

Inmiddels is ons ISA-rapport klaar en rijdt de Parkshuttle derde generatie in commerciële reizigersdienst. Vanuit Ricardo willen we de komende tijd graag betrokken blijven bij mogelijke optimalisaties van dit toonaangevende automatische vervoersysteem! 

Ir. Richard Koch 
Lead assessor Rolling Stock en Autonome Voertuigen

richard.koch@ricardo.com

=> Bekijk hier de vacature voor:

LEAD ASSESSOR RAILSYSTEMEN

WIL JE MEER WETEN OVER WERKEN BIJ ONS?

Neem gerust contact met mij op! 
richard.koch@ricardo.com

Hou jij ook van veiligheidsonderzoek en certificeren?