MVO


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is meer dan een onderwerp voor de managementtafel. Bij Ricardo Nederland (Ricardo Nederland B.V. en Ricardo Certification B.V.) vinden wij dat al onze medewerkers een steentje kunnen bijdragen aan een eerlijkere en schonere wereld. Thuis, op kantoor, onderweg of bij de klant.

Wij zetten ons iedere dag op diverse manieren in om maatschappelijk verantwoord te werk te gaan! Benieuwd naar ons uitgebreide CSR-rapport? Klik hier!

Ricardo en de CO2-Prestatieladder

Een waardevolle indicator voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is de CO2-uitstoot. Deze geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen het bedrijf en de mogelijkheid om veranderingen in de toekomst te meten.

CO2-Prestatieladder

Voor de periode 2012-2020 is het ons doel om onze CO2-uitstoot met ruim 41 procent te verminderen. Hiervoor gebruiken wij de criteria en handreikingen van de CO2-Prestatieladder. Wij besteden onder meer aandacht aan energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Sinds 11 augustus 2015 zijn wij gecertificeerd. Hier vindt u ons certificaat.

Bekijk onze rapportage CO2-footprint voor 2017.  Onze berekening van de CO2-footprint over 2017 vindt u hier. Deze documenten voldoen aan de normeisen van de CO2-Prestatieladder te weten 3.B.1, 3.C.1 en 3.D.1.

Elk halfjaar berekenen wij onze CO2-footprint en kijken we naar de realisatie ten opzichte van onze doelstelling. Over het eerste halfjaar van 2018 vindt u hier onze footprint.Energie Management (3.D.1)

Ricardo Rail levert een actieve bijdrage aan het energie management van het Nederlands Openbaar Vervoer. Het doel van dit project is het energieverbruik in de spoorwegsector te verminderen door het beter inzicht in het energie verbruik. Dit stelt het Openbaar Vervoer in Nederland in staat scherper analyses te maken duidelijke keuzes en beleid uit te zetten. Wij leveren de specialistische kennis op het gebied van regelgeving en certificering die nodig is om deze belangrijke stap te zetten.

Lees hier meer over Energie Management. Kijk even op de site www.werkenbijricardorail.nl voor de onderliggende tekst.

Met de komst van de nieuwe versie (3.0) van het handboek van SKAO worden hogere eisen gesteld aan de niveaus 4 en 5. Wij willen dit onderscheid maken en daarom is gewerkt aan het behalen van niveau 5. Niveau 5 is behaald op 22 juli 2016. Het certificaat treft u hier aan. Op 30 augustus 2017 is door Aboma een audit bij Ricardo Rail uitgevoerd. Er zijn daarbij geen afwijkingen vastgesteld en Ricardo Rail voldoet daarmee opnieuw aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Ketenanalyse (4.A.1)

Ricardo heeft in 2015 een ketenanalyse voor scope 1,2 en 3 emissies, conform GHG protocol, uitgevoerd voor 1 keten van activiteiten ‘Rijden van Dieseltreinen’. Voor meer informatie over de gerealiseerde doelen, zie ons jaarverslag van de ketenanalyse.

Documenten


Goud bij Ecovadis

Ricardo Nederland behaalde in maart 2018 voor de 3de keer het niveau van erkenning “Goud” in de CSR rating van Ecovadis. Dit voortreffelijke resultaat plaatst Ricardo Nederland in de top 5% van alle leveranciers en bedrijven die worden geëvalueerd door EcoVadis, www.Ecovadis.com.

Opname in Utrecht Groen Register

Ricardo Nederland is opgenomen in het Groen Register van Utrecht. Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland een lijst van duurzame bedrijven gepubliceerd, zie https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-publiceert-lijst-met-duurzame-bedrijven-utrecht/

Sponsoring van goede doelen

Ricardo sponsort een aantal goede doelen en is er daarnaast een fervent voorstander van om bij personeelsactiviteiten MVO een prominente plaats te geven. Zie hier alle dingen die wij doen om bij te dragen aan een betere wereld! Klik hier voor onze activiteiten.

Meewerken aan opleiding van toekomstige vakmensen

Ricardo Nederland is trots om te mogen vermelden, dat zij officieel is geregistreerd als Erkend Leerbedrijf door de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Wij onderstrepen hierbij het belang van opleiden van jonge mensen op MBO-niveau (niveau 3 en 4) voor IT-gerelateerde beroepen.

Ons doel is om studenten de beste praktijkopleiding te bieden met uitzicht op een baan. Hierdoor werken wij mee aan het opleiden van de vakmensen voor de toekomst.