Onze teams

Onze 200 betrokken collega’s houden van baanbrekend werk dat er écht toe doet. Samen oplossingen bedenken, elkaar uitdagen en elkaar helpen. In onze platte organisatie krijg je veel vrijheid en waarderen we je inbreng. We weten elkaar te vinden op en buiten de werkvloer. Samen werken we aan topprojecten voor binnen- en buitenland. Ricardo Rail in Nederland bestaat uit Ricardo Nederland en Ricardo Certification [link]. 

De specialisten en consultants van Ricardo Nederland werken vanuit de volgende teams:

• Infra interface
• Functional Safety
• Maintenance
• Treinbeveiliging
Procurement support
• Rail IT & Data
Team Infra Interface

Dit team houdt zich bezig met de interactie tussen infrastructuur en materieel. Binnen het team Intra Interface werken collega’s die gespecialiseerd zijn in techniek i.c.m. software. Ze werken nauw samen met de andere teams binnen Ricardo. De meeste collega’s ontwikkelen hun specialisme ‘on the job’ en zijn inmiddels expert in bijvoorbeeld aerodynamica of sterkteleer voor o.a. de railbranche.

Team Functional Safety

Dit team ondersteunt onze klanten bij het samenstellen van het veiligheidsbewijs voor autonome voertuigen op de weg en op het spoor. Onze consultants helpen de klant de vertaling te maken van normen en standaarden naar de praktijk. Bijvoorbeeld wat een klant moet doen om een veilig autonoom voertuig te ontwerpen, produceren, testen en uiteindelijk op de openbare weg in gebruik te nemen.

Ook organiseren en leiden we risicoanalyse sessies (HARA) en fout analyse sessies (FMEA) waarin de risico’s en fouten voor een project boven komen.

Team Maintenance

Het team Maintenance adviseert klanten over optimaal gebruik en onderhoud van spoorvoertuigen. We adviseren klanten over onderhoud, revisie en levensduurverlenging. Onze collega’s weten de weg in een technische onderhoudsomgeving en ze verbinden strategie met operatie. Ze zijn bekend met methodieken als FMECA, RAMS en RBM, zonder hierin detaillist te zijn.

Team Rail Safety Systems

Het kabinet heeft besloten om een nieuw treinbeveiligingssysteem in te voeren: ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS wordt de standaard in heel Europa en gaat de trans-Europese spoornetwerken verbinden.

Binnen het team Rail Safety Systems zijn onze collega’s verantwoordelijk voor diverse onderwerpen die betrekking hebben met het Europese veiligheidssysteem ERTMS/ETCS. Ze zijn goed in staat om lastige problemen te analyseren, te structureren en vervolgens een route uit te stippelen om stap voor stap naar een oplossing toe te werken. Onze collega’s halen voldoening uit het helpen van een klant bij het vinden en uitwerken van de juiste oplossing.

Team Procurement support

Het team Procurement Support is leidend op het gebied van onafhankelijk advies omtrent de aanschaf of modernisering van rollend materieel. Wij ondersteunen onze klanten hierin door middel van o.a. specificeren van rollend materieel, leveranciersselectie, contractvorming, contractbewaking, ontwerpverificatie, kwaliteitsbeoordeling, garantiebewaking en projectmanagement.

Team Rail IT & Data

Treinen ontwikkelen zich steeds meer tot rijdende IT-systemen. Dit creëert nieuwe functionele dimensies en mogelijkheden voor de trein, maar tegelijkertijd ook nieuwe technische uitdagingen. Met onze expertise van techniek, IT & Data op en van de trein helpen wij onze klanten maximaal gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheden.

Het team levert momenteel vier onderling sterk verbonden services aan klanten:

De service Rail Data Consultancy is gericht op het ontsluiten van data en het ‘betekenis’ geven hiervan in de spoorcontext. Software Assurance richt zich, met name bij nieuwbouw-projecten, op het zorgvuldig ontwerpen, testen en implementeren van nieuwe of gewijzigde software. Digital Resilience beoordeelt en adviseert over de veiligheid van software. IT consultancy richt zich op de realisatie en verbetering van de IT functionaliteit, specifiek voor asset-eigenaren.

1