CO2-Prestatieladder


CO2-Prestatieladder

Voor de periode 2012-2020 is het ons doel om onze CO2-uitstoot met ruim 41 procent te verminderen. Hiervoor gebruiken wij de criteria en handreikingen van de CO2-Prestatieladder. Wij besteden onder meer aandacht aan energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Sinds 11 augustus 2015 zijn wij gecertificeerd. Hier vindt u ons certificaat.

Bekijk onze rapportage CO2-footprint voor 2018.  Onze berekening van de CO2-footprint over 2018 vindt u hier. U kunt de rapportage over het eerste half jaar van 2019 hier vinden. Deze documenten voldoen aan de normeisen van de CO2-Prestatieladder te weten 3.B.1, 3.C.1 en 3.D.1.

Elk halfjaar berekenen wij onze CO2-footprint en kijken we naar de realisatie ten opzichte van onze doelstelling. Hieronder vindt u de halfjaarlijkse rapportage.Energie Management (3.D.1)

Ricardo Rail levert een actieve bijdrage aan het energie management van het Nederlands Openbaar Vervoer. Het doel van dit project is het energieverbruik in de spoorwegsector te verminderen door het beter inzicht in het energie verbruik. Dit stelt het Openbaar Vervoer in Nederland in staat scherper analyses te maken duidelijke keuzes en beleid uit te zetten. Wij leveren de specialistische kennis op het gebied van regelgeving en certificering die nodig is om deze belangrijke stap te zetten.

Lees hier meer over Energie Management. Kijk even op de site www.werkenbijricardorail.nl voor de onderliggende tekst.

Met de komst van de nieuwe versie (3.0) van het handboek van SKAO worden hogere eisen gesteld aan de niveaus 4 en 5. Wij willen dit onderscheid maken en daarom is gewerkt aan het behalen van niveau 5. Niveau 5 is behaald op 22 juli 2016. Het certificaat treft u hier aan. Op 30 augustus 2017 is door Aboma een audit bij Ricardo Rail uitgevoerd. Er zijn daarbij geen afwijkingen vastgesteld en Ricardo Rail voldoet daarmee opnieuw aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Ketenanalyse (4.A.1)

Ricardo heeft in 2015 een ketenanalyse voor scope 1, 2 en 3 emissies, conform GHG protocol, uitgevoerd voor 1 keten van activiteiten ‘Rijden van Dieseltreinen’. Voor meer informatie over de gerealiseerde doelen, zie ons jaarverslag van de ketenanalyse.

Documenten